İngilizce gramer yapısı bakımından diğer Avrupa dillerine göre hemen hemen aynı fakat bazıyapısal farklılıkları bulunan bir gramer yapısına sahiptir. İngilizce gramer yapısını öğrenmeden ingilizce biliyorum demek mümkün değildir. Çünkü bir dili belirleyen en önemli öğe, gramer yapısıdır. Türkçeden örnek verecek olursak; ...